کلیدواژه‌ها = لگوم‌های علوفه‌ای
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تحمل به سرما در منابع ژنتیکی گیاهان علوفه‌ای یک‌ساله در اقلیم سرد

دوره 32، شماره 03، پاییز 1398، صفحه 1-17

محمدرضا عباسی؛ عبداناصر مهدیپور؛ سید علیرضا بهشتی؛ حمید رضا شریفی