نویسنده = سید عطاءا... سیادت
تعداد مقالات: 1
1. اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه و صفات زراعی در چهار رقم جدید آفتابگردان

دوره 27، شماره 103، تابستان 1393، صفحه 69-75

زهره امامی بیستگانی؛ سید عطاءا... سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده؛ سعید خلیل عالمی؛ غلامحسین شیر اسماعیلی