کلیدواژه‌ها = همبستگی
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی خصوصیات کمی ده ژنوتیپ کلزای بهاره در منطقه رامهرمز خوزستان

دوره 32، شماره 03، پاییز 1398، صفحه 54-74

سحر کلاه کج؛ مهرو مجتبایی زمانی


4. بررسی توارث پذیری و روابط علیت صفات مختلف، عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی خرم آباد

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 162-170

احمد اسماعیلی؛ امین نوروزی اصل؛ علیرضا زبرجدی؛ رضا دریکوند؛ خسرو عزیزی


5. تجزیه ژنت کیی صفات مرتبط با عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی انتهای فصل

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 91-100

سلیمان محمدی؛ اسماعیل محمودی؛ جلال صبا؛ حمزه حمزه؛ محمد رضایی


6. بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آن ها در توده های بابونه آلمانی ). )Matricaria chamomilla L

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 81-90

هادی مهدیخانی؛ حسین زینلی،؛ محمود سلوکی؛ عباسعلی امام جمعه