کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 28
2. مقایسه ارقام قدیم و جدید گندم دیم در واکنش به تغییر تاریخ کاشت

دوره 31، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 46-72

رحیم یوسفی؛ محمد بنایان اول؛ سرور خرم دل؛ مهدی نصیری محلاتی


4. اثرات کاربرد و روش مصرف کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 1-10

حسین زاهدی؛ سیف الله اسماعیل پور نیازی


5. ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های مختلف گندم

دوره 30، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 32-52

الیاس نیستانی؛ مصطفی حیدری؛ علی اکبر عامری؛ حسن مکاریان


6. بررسی واکنش ارقام گلرنگ به تیمار های آبیاری در کشتهای بهاره و تابستانه

دوره 30، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 36-52

غلامحسین شیر اسماعیلی؛ علی اکبر مقصودی مود؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ روح الله عبدالشاهی


7. بررسی اثرات تاریخ کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم بهاره در نیشابور

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-18

زینب بایگی؛ سعید سیف زاده؛ امیر حسین شیرانی راد؛ سید علیرضا ولدآبادی؛ احمد جعفرنژاد


9. اثرات ریزگرد و تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی در گیاه ماش (Vigna radiata L.)

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 19-30

پگاه فاطمی نژاد؛ حسین لاری یزدی؛ مسعود رفیعی


12. ارزیابی کارایی باکتری های افزاینده رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج در شرایط کم‌آبی و مقادیر کاهش یافته نیتروژن

دوره 29، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 9-19

یوسف نیک نژاد؛ جهانفر دانشیان؛ امیر حسین شیرانی راد؛ همت اله پیردشتی؛ محمد حسین ارزانش


13. تاثیر محلول پاشی روی بر میزان عملکرد، پروتئین دانه و کاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) تحت تنش کم آبی در شرایط آب و هوایی ایلام

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 105-114

سجاد کردی؛ منیره مارصفری؛ زهرا طهماسبی؛ قدرت الله شاه کرمی؛ لطفعلی گرامی؛ امیر عباس تقی زاده؛ فردین قنبری


14. تأثیر جمعیت و الگوی فضایی کاشت بر خصوصیات رویشی و زایشی گیاه کرچک (Ricinus communis L.)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 83-94

سپیده نایبی حاجیلار؛ عبداله حسن زاده قورت تپه،


15. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تاثیر خشکی نسبی ریشه و کود پتاسیم

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 35-42

حمید رضا میری؛ محمد مهدی شوکتی؛ محمد آرمین


17. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ذرت به خشکی موضعی ریشه و مصرف پتاسیم

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 46-53

حمید رضا میری؛ محمد مهدی شوکتی؛ محمد آرمین


18. اثر تاریخ کاشت و پرایمینگ بذر بر سبز شدن، عملکرد و اجزای عملکرد در سه رقم گندم نان(Triticumaestivum L.)

دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 119-125

نرگس خمدی؛ مجید نبی پور؛ حبیب اله روشنفکر؛ افراسیاب راهنما قهفرخی


19. تأثیر رقابت علف های هرز بر صفات مرفوفیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد کلزای رقم زرفام در ورامین

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 121-131

سید محمدرضا احتشامی؛ سعید سلیمانی؛ علیرضا پازکی


20. تأثیر تاریخ کاشت بر برخی صفات فنولوژیکی، مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد پنج رقم کلزا

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 111-120

سید محمدرضا احتشامی؛ آرش تهرانی عارف؛ بصیر صمدی


21. ارزیابی تحمل به خشکی در برخی از ژنوتیپ های عدس در منطقه اردبیل

دوره 28، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 43-52

شاهین واعظی


22. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد دانه ژنوتیپ های کلزا Brassica napus L.( ( در واکنش به کاشت تأخیری

دوره 28، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 65-73

حمیدرضا فنایی؛ غلامعلی کیخا؛ نورالله داوطلب؛ فرحناز سراوانی


23. بررسی صفات کیفی و روابط آنها با عملکرد در لاین های امید بخش برنج ). )Oryza sativa

دوره 28، شماره 107، تابستان 1394، صفحه 8-16

افروز رمضان پور؛ همت اله پیردشتی؛ شاپور عبدالهی مبرهن؛ سیده حدیثه بهاری ساروی


24. اثر ورمی کمپوست با منشا کود گاوی آغشته به نانو ذرات اکسید مس و اکسید روی بر برخی خصوصیات زراعی لوبیا چیتی

دوره 28، شماره 106، بهار 1394، صفحه 126-134

فریده بهبودی؛ ایرج اله دادی؛ ابراهیم محمدی گل تپه


25. اثر مقادیر مختلف بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شرایط دیم

دوره 27، شماره 105، زمستان 1393، صفحه 101-110

طهماسب حسین پور؛ علی احمدی؛ فریبا محمدی؛ رضا دریکوند