کلیدواژه‌ها = شاخص کلروفیل
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تاثیر محلول پاشی سیلیس و پتاس علاوه بر مصرف خاکی پتاسیم بر عملکرد کمی وکیفی چغندر قند (.Beta vulgaris L) در شرایط تنش رطوبتی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-19

محمد فرازی؛ lمرتضی گلدانی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ احمد نظامی؛ جواد رضایی