کلیدواژه‌ها = رگرسیون گام به گام
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی خصوصیات کمی ده ژنوتیپ کلزای بهاره در منطقه رامهرمز خوزستان

دوره 32، شماره 03، پاییز 1398، صفحه 54-74

سحر کلاه کج؛ مهرو مجتبایی زمانی


3. ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات مؤثر برعملکرد در لوبیا ). )Phaseolus vulgaris L تحت شرایط عدم تنش و تنش رطوبتی قبل از غلاف دهی

دوره 28، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 59-66

معصومه جعفری؛ سید سعید موسوی؛ مهرداد چا یچی؛ گودرز احمدوند؛ محمد رضا عبداللهی