کلیدواژه‌ها = عملکرد پروتئین
تعداد مقالات: 5
2. مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک برای بهبود عملکرد علوفه‌ی ذرت

دوره 30، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 75-90

امیرصالح بغدادی؛ علی کاشانی؛ فرید گل زردی؛ محمد نبی ایلکایی


3. تاثیر محلول پاشی روی بر میزان عملکرد، پروتئین دانه و کاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) تحت تنش کم آبی در شرایط آب و هوایی ایلام

دوره 29، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 105-114

سجاد کردی؛ منیره مارصفری؛ زهرا طهماسبی؛ قدرت الله شاه کرمی؛ لطفعلی گرامی؛ امیر عباس تقی زاده؛ فردین قنبری


4. تأثیر کاربرد برگی نیتروژن و پتاسیم مکمل بر عملکرد شلتوک، مقدار و کارایی نیتروژن در برنج

دوره 28، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 127-136

سمانه اسدی صنم؛ محسن زواره؛ حسن شکری واحد؛ پریسا شاهین رخسار


5. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام علوفه ای کلزا در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 27، شماره 104، پاییز 1393، صفحه 22-28

فاطمه خمدی؛ محمد حسین قرینه؛ عبدالمهدی بخشنده