نویسنده = حسین بشارتی کلایه
تعداد مقالات: 1
1. اثر تلقیح باکتری های افزاینده رشد گیاه بر رشد و جذب عناصر غذایی ذرت دانه‌ای (هیبرید سینگل کراس 704)

دوره 31، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 62-74

حمیدرضا دورودیان؛ حسین بشارتی کلایه؛ میترا افشاری