نویسنده = عبدالمهدی بخشنده
تعداد مقالات: 2
1. اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه و صفات زراعی در چهار رقم جدید آفتابگردان

دوره 27، شماره 103، تابستان 1393، صفحه 69-75

زهره امامی بیستگانی؛ سید عطاءا... سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده؛ سعید خلیل عالمی؛ غلامحسین شیر اسماعیلی


2. تأثیر زمان‌ آبیاری و مصرف کود شیمیایی و آلی بر مرفولوژی و عملکرد گندم چمران

دوره 27، شماره 102، بهار 1393، صفحه 110-117

معصومه نمروری؛ قدرت اله فتحی؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمد حسین قرینه؛ سیروس جعفری